Reglement

Reglement speelgoed uitleen Speelotheek de Blokkendoos

 1. Een lid mag in totaal 3 stuks speelgoed lenen, met een XL-Abonnement 6 stuks.

 2. De uitleentermijn is maximaal 3 weken, met de mogelijkheid om eenmaal te verlengen voor een periode van 3 weken, mits het speelgoed niet gereserveerd is. Het is ook mogelijk om de eerste keer al voor 6 weken te lenen, dit is dan inclusief verlenging.

 3. U kunt vooraf reserveren, dit kan per mail of tijdens uw afspraak. Vooraf reserveren kost € 0,50 cent per stuk speelgoed. U kunt maximaal 4 weken van te voren reserveren. U krijgt bericht van ons wanneer het gereserveerde speelgoed afgehaald kan worden.

 4. Eventuele beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen dienen bij inlevering door de lener te worden vermeld. Per onderdeel dat beschadigd is/ontbreekt brengen wij € 1,– in rekening. Indien dit bedrag niet toereikend is, zal de werkelijke schade verhaald worden op het lid. Worden de ontbrekende onderdelen door u weer gevonden en bij uw volgende afspraak teruggebracht, dan ontvangt u het betaalde boetebedrag terug. Mocht het speelgoed niet meer uit te lenen zijn doordat er te veel onderdelen missen en/of beschadigd zijn, dan bepalen wij de hoogte van het schadebedrag. Er wordt rekening gehouden met de kwetsbaarheid en ouderdom van het speelgoed. U krijgt hier per mail bericht over.

 5. U dient het speelgoed thuis goed te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn voordat u het speelgoed terugbrengt naar de Speel-o-theek.

 6. Ingeleverd speelgoed wordt na inname eerst gecontroleerd voor het weer in de uitleen komt.

 7. De krat waar het speelgoed in zit is geen speelgoed; wilt u hier voorzichtig mee omgaan.

 8. Wij verzoeken u het speelgoed niet zelf te repareren in verband met garantie!

 9. Wij incasseren de abonnementsgelden d.m.v. automatische incasso jaarlijks in januari.
  Als u lid wordt dan kunt u het lidmaatschap met gepast geld betalen of via automatische incasso, u kunt dan meteen speelgoed lenen!
  Het lidmaatschap wordt volledig doorberekend, ook als u gedurende het jaar lid bent geworden. Aan het eind van het jaar geldt een kortingsregeling.

 10. Voor speelgoed dat te laat wordt ingeleverd, wordt per stuk speelgoed € 0,50 (of meer naar rato van de huurprijs) per week in rekening gebracht.

 11. De boetes moeten contant worden afgerekend in de Speel-o-theek. Zowel de boetes als het leengeld kunt u betalen met een € 10,00 strippenkaart die u bij ons kunt kopen. De strippenkaart blijft in de Speel-o-theek. Op het uitleenbriefje zetten wij het aantal gebruikte strippen. Als u nog een oude strippenkaart heeft dan stempelen wij die nog gewoon. De strippenkaart is onbeperkt geldig. Alleen bij een schriftelijke opzegging van het abonnement worden niet gebruikte strippen door ons vergoed.

 12. Om te voorkomen dat u ten onrechte een boete moet betalen, adviseren wij om bij uitgifte het speelgoed te controleren op beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen.

 13. Batterijen in het geleende speelgoed zijn niet inbegrepen. Deze dient u er thuis zelf in te doen en weer uit te halen, zodra het speelgoed weer door u wordt ingeleverd.

 14. Kinderen onder de 8 jaar, zonder begeleiding van een volwassene, krijgen geen speelgoed mee.

 15. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, uiterlijk 31 december van het lopende jaar.

 16. Het reglement van de Speel-o-theek mag tussentijds door het bestuur worden aangepast en/of aangevuld.

 17. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 18. De Speel-o-theek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel die is ontstaan naar aanleiding van gebruik van materiaal dat is uitgeleend aan haar leners.

Versie: 02-05-2021