privacy protocol

Dit is de Privacyverklaring van Stichting Speelotheek Bambi/ Speelotheek de Blokkendoos gevestigd te Aalten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 09196369 te Arnhem.  Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Speelotheek verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
Als u lid wilt worden van de Speelotheek en/of als vrijwilliger aan de slag wilt gaan, dan heeft de Speelotheek uw persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kan de Speelotheek u op de juiste wijze inschrijven als lid, het lidmaatschapsgeld innen en contact met u opnemen als leentermijnen van speelgoed worden overschreden of als wij speelgoedonderdelen missen. Als u lid bent van de Speelotheek, dan willen wij u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en emailadres alleen om contact te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken.

1. Bij aanmelding als lid wordt opgave gedaan van: voor en achternaam, adres en woonplaats ( NAW-gegevens), geboortedatum kind(eren), telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer voor de automatische incasso van het lidmaatschapsgeld. Deze
persoonsgegevens zijn door betrokkene verstrekt bij aanmelding als lid via het inschrijfformulier en afgegeven bij de balie van de Speelotheek.

2. De uitgebreide NAW- gegevens worden opgenomen in een door de ledenadministratie bijgehouden ledenbestand. Deze gegevens worden gebruikt voor contact met betrokkene verband houdend met het lidmaatschap van de Speelotheek.
Contact kan zowel per email als telefonisch plaatsvinden.

3. De naam van het lid en de bankgegevens worden gebruikt voor het innen van het jaarlijkse lidmaatschapsgeld. De automatische
incasso geschiedt op basis van de van de betrokkene ontvangen ondertekend machtigingsformulier( inschrijfformulier)

4. De Speelotheek gebruikt de gegevens niet voor commerciële doeleinden en zal deze nooit aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

5. Een ieder die werkzaamheden verricht voor de Speelotheek en daarbij kennis neemt van persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding.

6. Het ledenbestand wordt door de Speelotheek medewerkers uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van haar activiteiten.

7. De Speelotheek heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen ter beveiliging van de persoonsgegevens, die in ieder geval bestaan uit de beveiliging van de apparatuur en het veilig opbergen van persoonsgegevens.

8. Alle betrokkenen hebben recht op inzage van hun persoonsgegevens. U kunt schriftelijk contact opnemen met de Speelotheek als u inzage wilt.

9. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren,
uiterlijk 31 december van het lopende jaar.

10. Na het einde van het lidmaatschap worden binnen een uiterste termijn van 1 jaar alle gegevens van het lid uit alle bestanden
verwijderd.

11. Door lid te worden van de Speelotheek gaat u akkoord met ons privacy beleid.

12. Dit Privacy Protocol wordt op de website van de Speelotheek gezet en kan door een ieder worden ingezien.

Versie Mei 2018.