Reglement

Reglement speelgoed uitleen

Een lid mag in totaal 3 stuks speelgoed lenen, met een XL-Abonnement 6 stuks.

De uitleentermijn is maximaal 3 weken, met de mogelijkheid om eenmaal te verlengen voor een periode van 3 weken, mits het speelgoed niet gereserveerd is. Het is ook mogelijk om de eerste keer al voor 6 weken te lenen, dit is dan inclusief verlenging.

U kunt vooraf reserveren, dit kan alleen per mail of door even binnen te lopen tijdens openingstijden.
Vooraf reserveren kost € 0,50 cent per stuk speelgoed. U kunt maximaal 4 weken van te voren reserveren. U krijgt bericht van ons wanneer het gereserveerde speelgoed afgehaald kan worden.

Eventuele beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen dienen bij inlevering door de lener te worden vermeld. Per onderdeel dat beschadigd is/ontbreekt brengen wij € 1,– in rekening. Indien dit bedrag niet toereikend is, zal de werkelijke schade verhaald worden op het lid. Worden deze ontbrekende onderdelen door u binnen een week weer gevonden en teruggebracht, dan ontvangt u het betaalde boetebedrag terug. Mocht het speelgoed niet meer uit te lenen zijn doordat er te veel onderdelen missen en/of beschadigd zijn, dan bepaalt de speelgoedcommissie de hoogte van het schadebedrag. Er wordt rekening gehouden met de kwetsbaarheid en ouderdom van het speelgoed. U krijgt per mail bericht van de hoogte van het door u te betalen schadebedrag.

U dient het speelgoed thuis goed te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn voordat u het speelgoed terugbrengt naar de Speel-o-theek.

Ingeleverd speelgoed wordt na inname eerst gecontroleerd voor het weer in de uitleen komt.

De krat waar het speelgoed in zit is geen speelgoed; wilt u hier voorzichtig mee omgaan.

Wij verzoeken u het speelgoed niet zelf te repareren in verband met garantie!

Wij incasseren de abonnementsgelden d.m.v. automatische incasso jaarlijks in januari.
Echter de eerste keer rekent u contant af in de Speel-o-theek, u kunt dan meteen speelgoed lenen!
Het lidmaatschap wordt volledig doorberekend, ook als u gedurende het jaar lid bent geworden. Aan het eind van het jaar geldt een kortingsregeling.

Voor speelgoed dat te laat wordt ingeleverd, wordt per stuk speelgoed € 0,50 (of meer naar rato van de huurprijs) per week in rekening gebracht.

De boetes moeten contant worden afgerekend in de Speel-o-theek.

Wilt u zoveel mogelijk gepast betalen. Wij verkopen strippenkaarten voor € 5,00.

Om te voorkomen dat u ten onrechte een boete moet betalen, adviseren wij om bij uitgifte het speelgoed te controleren op beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen.

Batterijen in het geleende speelgoed zijn niet inbegrepen. Deze dient u er thuis zelf in te doen en weer uit te halen, zodra het speelgoed weer door u wordt ingeleverd.

Kinderen onder de 8 jaar, zonder begeleiding van een volwassene, krijgen geen speelgoed mee.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, uiterlijk 31 december van het lopende jaar.

Het reglement van de Speel-o-theek mag tussentijds door het bestuur worden aangepast en/of aangevuld.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

De Speel-o-theek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel die is ontstaan naar aanleiding van gebruik van materiaal dat is uitgeleend aan haar leners.

Versie: 12-01-2018

De Speel-o-theek voor Aalten en omgeving