Nieuwsbrief mei 2020

Beste leden van de Speelotheek,

Na een tijdelijke sluiting van de Speelotheek vanwege het coronavirus gaan wij vanaf volgende week woensdag 3 juni weer open op maandag en woensdag van 14.00- 17.00 uur en op zaterdag van 11.00- 13.00 uur. Deze openingsdagen en tijden gelden tot de zomervakantie.

Vanwege de beperkte ruimte die wij als Speelotheek hebben is het voor ons niet meer mogelijk dat iedereen zo maar aan kan komen lopen. Wij zijn straks alleen nog open op afspraak. Dat zal voor iedereen heel erg wennen zijn.

U mag straks met maximaal 1 volwassene en 1 kind uit één huishouden naar de Speelotheek komen. In de tijd dat u in de Speelotheek bent is er geen ander lid aanwezig. U maakt straks een afspraak met ons via een nieuw e-mailadres  (speelotheekaalten@gmail.com ) die alleen bedoeld is voor het maken van afspraken. Elk lid krijgt op maandag en woensdag maximaal 20 minuten de tijd om speelgoed terug te brengen en weer nieuw speelgoed te lenen.  Op zaterdagochtend is dat 15 minuten. 

Het is belangrijk dat u op de afgesproken tijd komt.  Als u te laat komt dan kunt u wel speelgoed terugbrengen maar niet meer lenen.  Bezoek ons zo efficiënt mogelijk. Bepaal thuis al uw keuze aan de hand van de assortimentslijsten op onze website. Hierdoor kunt u uw bezoek zo kort mogelijk houden.

Wij nemen diverse maatregelen die ervoor zorgen dat u veilig speelgoed kunt lenen.

Voordat u de Bibliotheek/ Speelotheek binnenkomt moet u uw handen desinfecteren met alcohol die bij de ingang staat. U dient zich te houden aan de veiligheidsmaatregelen die in de Bibliotheek gelden. Al  het teruggebrachte speelgoed wordt op een aparte plek neergezet, de vrijwilligster van de Speelotheek vertelt u waar dat is.  Daarna gaat het speelgoed minimaal 3 dagen in quarantaine.

Er kan straks niet meer gespeeld worden met speelgoed in de Speelotheek, ook niet met het rijdend materiaal. Nieuw speelgoed wat u uitgezocht heeft zet u op de tafel voor de uitleenbalie neer.

Als u niet in de Speelotheek wilt komen maar u wilt wel speelgoed lenen, dan kan dat ook. Dan maken wij een aparte afspraak met u waarbij wij het door u uitgekozen speelgoed buiten onder de overkapping voor u klaarzetten. 

Hoe gaan wij straks om met betalingen van het leengeld?

  • U bent gewend om het leengeld contant te betalen. Dit kan straks ook nog steeds. Wij vragen u dan wel om dat met gepast geld te gaan doen. Wij zetten op de balie een bakje neer waar u het geld in kan doen.
  • U koopt een strippenkaart bij ons.  De strippenkaarten van 5 euro zijn nog wel geldig maar worden niet meer verkocht.  We gaan over op een nieuw systeem. Wij verkopen alleen nog maar strippenkaarten van 10 Euro. De betaling hiervan gaat via automatische incasso. Wij vragen u om daarvoor een aanvullend machtigingsformulier te ondertekenen. De strippenkaart blijft in de Speelotheek. Op het uitleenbriefje zetten wij het aantal gebruikte strippen . Als u nog oude strippenkaarten heeft dan stempelen we die nog gewoon. De strippenkaart is onbeperkt geldig. Bij beëindiging van uw abonnement krijgt u niet gebruikte strippen weer van ons vergoed.

Veiligheidsmaatregelen

  • Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar
  • Blijf thuis met verkoudheidsverschijnselen
  • Bij koorts of benauwdheid blijft het hele gezin thuis
  • Was uw handen thuis voordat u weggaat
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen.